رعایت نکات پیشگیرانه تاکسیرانان مرتبط با شیوه بیماری در حوزه فناوری 

با توجه به شیوع بیماری ویروسی کرونا و پیشگیری از مخاطرات، شایسته است علاوه بر نکات و الزامات پیشگیرانه بهداشتی که توسط دستگاه های ذیربط اعلام گردیده در حوزه ارتباطات و فناوری، موارد زیر نیز مدنظر قرار گیرند: 

-1حتی الامکان کلیه پرداخت ها و تراکنش های بانکی به صورت الکترونیکی (تلفن همراه) انجام شود و از تماس با وجه نقد و مراجعه به بانک ها و دستگاه های خودپرداز جلوگیری گردد.

2-گوشی موبایل، تلفن، کیبورد، و سایر ابزارهای کاری با توجه به میزان استفاده از آن در طول روز ضد عفونی گردد.

3-در صورت امکان تلاش گردد، تا از ارتباطات الکترونیکی (تلفن، ایمیل و ...) جایگزین مذاکرات حضوری و برگزاری جلسات گردد.

4-اطلاعات لازم در خصوص بیماری، راه های پیشگیری و درمان از مراجع و سایت های رسمی اخذ گردد.

ضمناً، اپلیکیشن (شهر من) که به راحتی از آپ بازار قابل نصب می باشد، در پرداخت های شهری و ارائه خدمات مختلف می تواند پاسخگوی بخشی از این نیازها باشد.