مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری مشهد از واریز یارانه حمایتی ناوگان نوسازی شده در سال گذشته داد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد، احمد محبی با اعلام این خبر، اظهار کرد: بر اساس مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد، علاوه بر مشوق های در نظر گرفته شده در حوزه نوسازی ناوگان تاکسیرانی، مبلغ 20 میلیون ریال یارانه حمایتی ویژه آن دسته از تاکسی هایی که در سال گذشته اقدام به نوسازی نموده اند در نظر گرفته شده است که اولین نوبت آن واریز شد.
وی خاطرنشان کرد: در سال گذشته تعداد 321 تاکسیران اقدام به نوسازی تاکسی خود نموده اند که در این نوبت، یارانه حمایتی برای 70 نفر واریز گردید.
مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری مشهد افزود: میزان این بسته حمایتی برای هر تاکسی نوسازی شده 20 میلیون ریال است که به زودی برای کلیه ناوگان نوسازی شده در سال گذشته واریز خواهد شد.
محبی تاکید کرد: این بسته حمایتی برای آن دسته از تاکسیرانانی که در سال جاری اقدام به نوسازی تاکسی خود نمایند نیز تعلق خواهد گرفت
.