بن کارت خرید 200 هزارتومانی

بصورت اقساط چهارماهه ویژه کارمندان شهرداری وخانواده تاکسیرانان

لوازم خانگی انقلاب

بصورت اقساطی بدون پیش پرداخت ویژه کارمندان شهرداری وخانواده تاکسیرانان

امکان خرید اقساطی از شعب گوشت بهشت

ویژه کارمندان شهرداری وخانواده تاکسیرانان

تسهیلات جهت انواع تزیینات داخلی منزل

ویژه کارمندان شهرداری وخانواده تاکسیرانان

ارائه تسهیلات خرید انواع دوچرخه و لوازم جانبی

ویژه کارمندان شهرداری وخانواده تاکسیرانان

خدمات نقاشی ساختمان

بصورت اقساط ویژه کارمندان شهرداری وتاکسیرانان