نرم  افزار همراه مترجم سخنگو

با عنايت به طرح استقبال از بهار و رفاه حال زائرين وگردشگران خارجي، نرم  افزار همراه مترجم سخنگو جهت استفاده در تاکسی معرفی می گردد 

تاکسیرانان محترم  با قرار دادن تلفن همراه روی QR-code وارد لینک دریافت اپلیکیشن شوید و اپلیکیشن مورد نظر را از نرم افزار بازار دانلو ونصب نمائید.

جهت دریافت فایل آموزشی تصویر بالا را ذخیره نمائید