خدمات درمانی ودندانپزشکی کلنیک سلامت فکوری

خدمات کلینیک پزشکی 

ویزیت پزشک عمومی 50% تخفیف

ویزیت پزشک متخصص 50% تخفیف

خدمات دندانپزشکی

  ویزیت دندانپزشکی رایگان

ارائه خدمات دندانپزشکی سالیانه ویژه خانواده تاکسیرانان به مبلغ 100هزار تومان رایگان  

خدمات دندانپزشکی 30% تخفیف نسبت به تعرفه سازمان نظام پزشکی

ضمنا خدمات دندانپزشکی  دراین درمانگاه در سه بخش دندانپزشکی ، دندانپزشکی اطفال و بخش ایمپلنتهای دندانی و ایمپلنت دیجیتال (برای اولین بار در شرق کشور ) ارائه میگردد

جهت دریافت خدمات فوق معرفینامه از این سایت الزامی می باشد