تخفیفات خدمات عینک ایران

1- بینا سنجی وتعیین نمره با دستگاه های کامپیوتری برای تمام اعضای خانواده تاکسیرانان بصورت رایگان

2- ارائه عینک های طبی وآفتابی با 50 درصد تخفیف

3-  تعمیرات عینک های طبی وافتابی شما در کوتاه ترین زمان بصورت رایگان

  آدرس : بلوار استقلال نبش چهارراه میلاد ، به سمت میدان معلم - عینک ایران

ساعت کار : صبح 9الی 13   وعصر 17 الی 22

شماره تماس 36085862

این خدمات نیاز به معرفینامه ندارد  وبا پروانه تاکسیرانی ویا مجوز سرویس مدرسه ارائه می گردد