تعلق وام 6 میلیون تومانی به تاکسیرانان

تسهیلات ویژه کسب وکارهای آسیب دیده از ویروس کرونا از طرف وزارت تعاون ،کار ورفاه اجتماعی به تاکسیرانانی که بیمه تامین اجتماعی رانندگان دارند تعلق می گیرد

مراجعه نمایید https://kara.mcls.gov.ir  تاکسیرانان محترم جهت ثبت نام به سایت

شرایط تسهیلات
•نرخ سود 12 درصد
•حداکثر زمان پرداخت تسهیلات تا پایان خرداد ماه سال 1399
•مدت بازپرداخت تسهیلات (با احتساب دوره تنفس ) 24 ماه از ابتدای مهرماه سال جاری
•تسهیلات مزبور از محدودیت های متعارف در تسهیلات بانکی از جمله بدهی های اقساطی وچک های برگشتی و ... مستثنی می باشد
ضمانت وام :

سفته فرد متقاضی یا چک به تشخیص بانک

نکات مهم در حین ثبت نام :

*در صفحه اول ثبت نام تاکسیرانان محترم دقت فرمایند کد کارگاه را از روی صفحه اول دفترچه  بیمه دقیق و صحیح وارد نمایند .

*بجای کدملی کارفرما ، کد ملی خود تاکسیرانان را وارد نمایند .

 * در صفحه دوم حتما قسمت آدرس کارگاه ، بایستی آدرس قید شده آدرس منزل تاکسیران

      باشد ویا آدرس محلی که لیست بیمه از آنجا ارسال می گردد .

 *  در صفحه سوم قسمت جواز کلید بله را زده ومحل دریافت جواز را وزارت کشورانتخاب نمایید .

 * جواز شما همان پروانه ویا کارت هوشمند تاکسیرانی می باشد.

جهت اطلاع بیشتر اینجا  کلیک  فرمایید