معاینه فنی رایگان ویژه تاکسی های مشهد

در راستای کاهش آلودگی هوا

کلیه تاکسیرانان خدوم مشهد می توانند جهت استفاده از طرح رایگان معاینه فنی با در دست داشتن مدارک مورد نیاز ذیل به مرکز معاینه فنی حافظ جنب سازمان مپ مراجعه نمایند :

1- کپی خوانا صفحه مشخصات وتمدید پروانه تاکسیرانی

2- کپی آخرین صفحه تمدید پروانه بهره برداری

ضمنا اطلاعات ذیل را پشت یکی از کپی های تحویلی قید گردد

نام ونام خانودگی :                  تلفن ثابت :        تلفن همراه :      

آدرس منزل :                کیلومتر کارکرده تاکسی :

قابل توجه :

معاینه فنی کاملا رایگان می باشد وهزینه مربوطه را سازمان پرداخت می نماید .

ولی هزینه تجدید معاینه به عهده شما می باشد بنابراین جهت جلوگیری از تجدید معاینه به موراد زیر توجه نمایید :

* سالم بودن چراغ های خودرو

* تنظیم بودن موتور خودرو

* سالم بودن اگزوز خودرو

ساعت کار مرکز :   7/30  صبح الی  12/45 و 14  الی 15/45 بعداز ظهر

                   پنج شنبه ها  و جمعه ها فقط  از ساعت 8صبح الی 12 بعدازظهر

روز های تعطیل مرکز معاینه فنی تعطیل می باشد