آزمایشگاه تشخیص طبی ایران
*آزمایشات عمومی وتخصصی با 30 درصد تخفیف از تعرفه آزاد نظام پزشکی
*آزمایشات  فوق تخصصی با 20 درصد تخفیف از تعرفه آزاد نظام پزشکی
*آزمایشات تحت پوشش بیمه با 20 درصد تخفیف از فرانشیز مربوطه
*آزمایشات PCR مولکولی وآزمایشات خونی با تعرفه مصوب
*نمونه گیری در منزل بدون هزینه اضافی باکد دستوری #96001*6655* مخابرات بدون هزینه ی شماره گیری ، تاکسیرانان  درصورت تمایل در قسمت شرح درخواست تاکسیرانی را ثبت نمایند تا هزینه با تخفیف محاسبه وجهت اعزام نمونه گیر اقدام گردد.

تاکسیرانان محترم جهت استفاده از خدمات آزمایشگاهی برای خود وخانواده با دردست داشتن پروانه تاکسیرانی به آدرس ذیل مراجعه نمایند
آدرس :خیابان احمدآباد- بین عارف وپرستار- ساختمان 44 - طبقه فوقانی تالار سپیده

تلفن تماس : 38409600