شرکت کارینا صنعت فرتاک

ارائه دستگاه ردیاب خودرو با تخفیف 100 هزار تومان

اقساطی 2/1 نقد ومابقی در 2 قسط

این خدمت نیاز به معرفینامه ندارد همراه داشتن پروانه ویا کارت هوشمند تاکسیرانی ویامجوز سرویس مدرسه وکارت خودرو وکارت ملی الزامیست

آدرس : خرید نقدی : جمهوری 9 - نبش کوچه -فروشگاه دوو یدک

خرید اقساطی  : بلوار وکیل آباد - بلوار صیاد شیرازی 13 ( قبل از مراجعه به شماره 09914450884 هماهنگی لازم انجام گیرد )