سبد حمایتی بیمه تکمیل درمان وعمر تاکسیرانان مشهد

))مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام ((

* اصل و تصویر از شناسنامه ، کارت ملی ، دفترچه بیمه ، پروانه تاکسیرانی فعال دارای اعتبار

)) شرایط ثبت نام ((

* حق بیمه تکمیل درمان ، عمر و حادثه تاکسیرانان در سال1400 مبلغ 9.187.480 ریال سالیانه می باشد که با احتساب یارانه ویژه سازمان تاکسیرانی ، مبلغ قابل پرداخت توسط شخص تاکسیران 1.850.000 ریال می باشد و مبلغ7.337.480 ریال توسط سازمان تاکسیرانی پرداخت می گردد .

* مبلغ حق بیمه تکمیل درمان برای سایر افراد خانواده تاکسیران به ازاء هر نفر مبلغ9.000.000  ریال می باشد که تاکسیران محترم می تواند مبلغ فوق را برای افراد خانواده به صورت 1.000.000  ریال نقدی و مابقی مبلغ 8.000.000   ریال را در پنج قسط 1.600.000  ریالی )ارائه چک صیادی( پرداخت نماید .

 

                ثبت نام فقط دارندگان پروانه تاکسیرانی فعال معتبر

نکات قابل توجه :

* ثبت نام با شرایط فوق به صورت محدود می باشد و اولویت استفاده از تسهیلات سازمان با افرادی می باشد که زودتر برای ثبت نام اقدام فرمایند

* مهلت ارائه فاکتورها برای دریافت هزینه ها از تاریخ صدور نسخه مدت دو ماه می باشد .

* طبق قوانین بیمه مرکزی دوره انتظار برای افرادی که سال گذشته در لیست بیمه تکمیل درمان نبوده اند برای زایمان شش ماه و بیماری های مزمن سه ماه می باشد .

* محل تحویل نسخه ها متعاقباً اطلاع رسانی خواهد شد .

* در صورتی که تاکسیران در طی مدت قرارداد صاحب اولاد شود جهت برقراری بیمه تکمیلی نوزاد می بایست ظرف مدت یک ماه از تاریخ تولد مراتب را با نامه کتبی از طرف سازمان و تصویر شناسنامه نوزاد به شرکت بیمه اعلام نماید .

                  مهلت ثبت نام تا مورخه 1400/05/06 می باشد

)) مکان های ثبت نام ((

1- میدان شهدا ساختمان میلاد طبقه منهای یک واحد - B31

2-  انتهای بلوار وکیل آباد ورودی کوهستان پارک پایانه غرب ایستگاه قطار شهری   واحد یک شرکت آرتا نوین

ساعت ثبت نام : از ساعت 8 لغایت 13:30 

جهت دریافت تعهدات بیمه تکمیل درمان تاکسیرانان در سال 1400 اینجا کلیک کنید