فروشگاه لاستیک عدالت

نماینده گروه صنعتی بارز

* ارائه لاستیک با تعرفه مصوب بصورت 50درصد نقد ومابقی طی 2چک صیادی یک ماهه

ضمنا لاستیک بارز جهت تاکسی های ون موجود می باشد

* تخفیف  40 درصد خدمات شامل تعویض ، جابجایی ، بالانس ، سرب نسبت به نرخ اتحادیه

آدرس : بلوار جانباز -بین جانباز 7و9

تلفن تماس : 09359813505 - 37620369

این خدمت نیاز به معرفینامه ندارد همراه داشتن پروانه ویا کارت هوشمند تاکسیرانی ویامجوز سرویس مدرسه وکارت خودرو وکارت ملی الزامیست